توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

راهنمای آزمون‌های فیزیولوژی ورزشی: راهنمای انجمن علوم ورزشی وفعالیت‌های ورزشی بریتانیا

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۵۴۵۲۹۵

تعداد صفحات :۲۸۴

بروزرسانی:۱۳۹۲

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

درآمدی بر حقوق مالکیت فکری
ناشر:
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
جنگلداری مقدماتی
ناشر:
قیمت:۳۶۰۰۰۰ ریال
جنگلداری مقدماتی
ناشر:
قیمت:۳۶۰۰۰۰ ریال
نانو فناوری مولکولی و نانو فناوری زیستی
ناشر:
قیمت:۳۶۰۰۰۰ ریال
جنگلداری مقدماتی
ناشر:دانشگاه مازندران
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال