توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

زمینه حقوق جزای عمومی ، نوربها ، گنج دانش

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۶۱۸۴۲۵۷

تعداد صفحات :۵۶۰

بروزرسانی:۱۳۹۱

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

حقوق بین مللی عمومی بیگدلی ، گنج دانش
ناشر:گنج دانش ، تهران
قیمت:۶۵۰۰۰۰ ریال
مقدمه عمومی علم حقوق ، جعفری لنگرودی ، گنج دانش
ناشر:گنج دانش ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
حقوق اموال دوره متوسط حقوق مدنی ، لنگرودی ، گنج دانش
ناشر:گنج دانش ، تهران
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
ترمینولوژی حقوق ، لنگرودی ، گنج دانش
ناشر:گنج دانش ، تهران
قیمت:۵۵۰۰۰۰ ریال
دوره مقدماتی حقوق مدنی ج1(درسهایی از عقود معین)،کاتوزیان،گنج دانش
ناشر:گنج دانش ، تهران
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال