توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

آمار احتمال برای علوم طبیعی،سهرابی،س.جهادتهران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۲۳۶۱۳

تعداد صفحات :۳۳۶

بروزرسانی:۱۳۹۱

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دانش ترسیم ، یارقلی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
افرون ها : شیمی سطح شناورسازی افرونی ، رحمانی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مدل سازی پدیده های انتقال و سیستم های کنترلی ، ابوالقاسمی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
ارشد و دکتری روش تحقیق پیشرفته،نوبخت،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۳۳۰۰۰۰ ریال
کمک ها اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال