توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

ژئو شیمی پترولوژی سنگهای آذرین و کانسارهای ماگمایی ، کریم پور،د.فردوسی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۸۶۲۱۵۲

تعداد صفحات :۵۴۶

بروزرسانی:۱۳۸۸

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اقتصاد مرتع ، ورکمن ، دهقانیان،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
آنالیز و طراحی سازه های بلند،اسمیت،کاظمی،و-جدید،فردوسی مشهد
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
مبانی روان کاری فیلم سیال ، برادران رحیمی،دفردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
تحلیل آماری داده های رسته ای،آندرسن،مشکانی‏،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مقدمه ای بر بررسی های نمونه ای،شیفر،بزرگ نیا،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال