توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

خسرو و شیرین نظامی گنجه‌ای: متن علمی - انتقادی از روی 14 نسخه خطی (با مشکول‌نویسی متن و واژه‌نامه)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۰۱۰۹۵۲

تعداد صفحات :۱۱۶۶

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۷۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۷۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

آثار الباقیه
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
آیات مثنوی
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
احادیث و قصص مثنوی (تلفیقی از دو کتاب "احادیث مثنوی" و "ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی")
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال
ادبیات داستانی در ایران‌زمین
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
قیمت:۲۸۷۰۰۰ ریال
ادیان و مکتبهای فلسفی هند
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال