توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

آیات الاحکام در نظم حقوقی کنونی (مدنی، کیفری، خانواده، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۳۰۳۳۰

تعداد صفحات :۳۸۴

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۲۰۰۰۰ريال

موضوعات