توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

راهنما و آموزش: کلیات تحقیق در عملیات بر اساس تالیف دکتر عادل آذر

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۸۱-۵۴-۶

تعداد صفحات :۲۵۶

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۸۶۴۰۰ ريال
۵ درصد
۵۱۲۰۰۰ريال