توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مجموعه قوانین و مقررات شیلات ایران ، عادلی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۲۴۵۵۰

تعداد صفحات :۲۸۸

بروزرسانی:۱۳۹۶

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۴۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

میوه های گرمسیری ، ناکاسون ، احمدی خواه، د.منابع طبیعی گرگان
ناشر:دانشکده منابع طبیعی گرگان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای جامع کنترل کیفیت گندم،آرد و نان،جعفری،منابع طبیعی گرگان
ناشر:دانشکده منابع طبیعی گرگان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
عملیات فرآوری در صنایع غذایی ، جعفری،منابع طبیعی گرگان
ناشر:دانشکده منابع طبیعی گرگان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
طرح ریزی کارخانه های صنایع غذایی ج2،جعفری،منابع طبیعی گرگان
ناشر:دانشکده منابع طبیعی گرگان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
طرح ریزی کارخانه های صنایع غذایی ج1،جعفری،منابع طبیعی گرگان
ناشر:دانشکده منابع طبیعی گرگان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال