توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

اصول مهندسی معدن،هارتمن،یاوری،صنایع معادن،د.امیرکبیر

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۶۱۴۳۹۴۶

تعداد صفحات :۷۱۲

بروزرسانی:۱۳۸۶

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

قانون معادن در نظم حقوق کنونی،شهسوار،صنایع معادن،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنایع و معادن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای فلوتاسیون سیلیکاتها،مانسر،اولیازاده،صنایع معادن،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنایع و معادن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
فنون چالزنی پله ای و راهنمای انتخاب تجهیزات،یاوری شهرضا،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنایع و معادن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مروری بر مسائل مکانیک سنگ،جلالی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنایع و معادن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
5S نظام آراستگی و زیباسازی ومدیریت رنگ،عربیان،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنایع و معادن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال