توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

تداخل دارویی در طب دام های کوچک،فقیهی،س.جهادتهران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۳۳۱۹۷۸

تعداد صفحات :۳۰۰

بروزرسانی:۱۳۹۴

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

فرهنگ هوا فضا انگلیسی-روسی-فارسی،فتح اله امی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
معرفی پاد آفت های زیستی و ترکیب های با شیوه ی اثر جدید ، ایزدی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مولفه های اجتماعی سلامت،منتظری،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
چربی ماهیان ، رحیم آبادی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
تحلیل و طراحی فضای شهری،نقی زاده،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال