توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

نشریه ض-550: دستورالعمل طراحی ساختمان های دارای جداساز لرزه ای ، کمیته تخصصی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۳۰۲۳۶

تعداد صفحات :۴۳

بروزرسانی:۱۳۸۹

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

ض-104: ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی،مسکن شهرسازی
ناشر:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
نشریه ک-546: طراحی دوام سازه های بتنی،سبحانی،مسکن شهرساز
ناشر:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
نشریه گ-516: روش های مناسب سازی ساختمان های اداری برای افراد دارای محدودیت جسمی و حرکتی ، نوذری
ناشر:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
نشریه گ-562:توصیه هایی برای گودبرداری سنتی متداول در مجاورت ساختمان همسایه،فاخر،تحقیقات مسکن
ناشر:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
نشریه ک-424: طرح و تحلیل بهینه پلاستیک سازه ها،کاوه،مسکن شهرسازی
ناشر:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال