توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

سلسله قارچها،خداپرست،د.گیلان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۵۳۰۲۶۵

تعداد صفحات :۸۱۱

بروزرسانی:۱۳۹۳

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی،رحمانی نیا،د.گیلان
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
میوه های دانه ریز ، شهرستانی، د.گیلان
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
تقارن در شیمی ، طباطبائیان
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
استخراج آبهای زیرزمینی ، ریویر،محمدی فتیده
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
ارتعاشات مکانیکی ج 2 ، رائو ، درویزه، د.گیلان
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال