توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

ADS افقی نو در طراحی سیستم های مخابراتی،مومنی،س.جهادتهران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۲۱۴۶۶

تعداد صفحات :۲۲۴

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کشت گیاهان بیرون از خاک(کشت هیدروپونیک)،مورارد،روستایی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
فرهنگ هوا فضا انگلیسی-روسی-فارسی،فتح اله امی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مدل سازی پدیده های انتقال و سیستم های کنترلی ، ابوالقاسمی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا (دروس عمومی)
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مفاهیم اکولوژی آبزیان،طاهری میرقائد،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال