توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

اصلاح نباتات در باغبانی : اصلاح درختان سیب ، میبدی،جهاداصفهان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۲۲۴۹۳۹

تعداد صفحات :۲۲۵

بروزرسانی:۱۳۸۲

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد ج1،گاسکل،سعیدی،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی صنعتی ، اصفهان
قیمت:۷۵۰۰۰۰ ریال
کلید شناسایی بی مهرگان نهرها و رودخانه ها ، صوفیانی،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی صنعتی ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
گیاهان صنعتی ، خواجه پور،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی صنعتی ، اصفهان
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
پاسخ های گیاه به تنش خشکی(آثار و سازوکارهای مقاومت)،میرمحمدی میبدی،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی صنعتی ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
تکنیک ها و اصول عملی گاوداری ، قربانی،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی صنعتی ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال