توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

(1473) اسرار عکاسی طبیعت بی جان استودیویی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۳۰۶۱۵۹

تعداد صفحات :۱۳۸

بروزرسانی:۱۳۹۰

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

(1315) مالیه عمومی و انتخاب عمومی (جلد دوم)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
(1318) جغرافیای تاریخی کوفه
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۱۹۹۰۰۰ ریال
(1353) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی مسائل و نظریه ها
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
(1406) مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) ویراست 3 با تجدید نظر و اضافات
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۱۹۰۰۰۰ ریال
(1443) دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال