توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

(0832) انگلیسی مددکاری اجتماعی (تخصصی)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۲۰۱۶۸۵

تعداد صفحات :۱۷۲

بروزرسانی:۱۳۹۵

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

(0686) قواعد عربی (1)(صرف فعل) (با اصلاحات)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
(0725) نظریه‌های شهر و پیرامون
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۱۷۰۰۰۰ ریال
(0771) زبانشناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی (ویراست سوم - با تجدید نظر اساسی)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۵۳۰۰۰۰ ریال
(0792) نظریه‌‌های کلان ‌جامعه‌شناختی‌ و ‌تجزیه ‌تحلیل‌ ‌سازمان:حیات سازمانی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۳۱۰۰۰۰ ریال
(0801) جوامع ‌حدیثی‌ اهل‌ سنت
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال