توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

اخبار الطوال:ابوحنیفه احمدبن داود دینوری،مهدوی دامغانی،نی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۱۲۰۰۰۹

تعداد صفحات :۴۸۴

بروزرسانی:۱۳۹۵

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی،کورتز،تیموری،نی
ناشر:نی ، تهران
قیمت:۴۸۰۰۰۰ ریال
راهبردهای توسعه اقتصادی،گریفین،راغفر،نی
ناشر:نی ، تهران
قیمت:۴۲۵۰۰۰ ریال
اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی ، ریکاردو ، تیموری
ناشر:نی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن ج2،پورکاظمی،نی
ناشر:نی ، تهران
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال
تحلیل اقتصاد خرد،هال واریان،حسینی،نی
ناشر:نی ، تهران
قیمت:۶۸۰۰۰۰ ریال