توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

معیارهای اکولوژیکی مکان یابی شهرهای جدید،کلانتری خلیل آباد،س.جهادتهران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۷۹۰۷۰۶

تعداد صفحات :۵۷

بروزرسانی:۱۳۹۵

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

زراعت و تولید حبوبات،مجنون حسینی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
جغرافیای اجتماعی شهرها ، اکولوژی اجتماعی شهر ، شکوئی،س.جهاد.تهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
کشت گیاهان بیرون از خاک(کشت هیدروپونیک)،مورارد،روستایی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
فرابندهای تصادفی کاربردی،ماریولفیری،کردنوری،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
مدیریت پایداری اراضی ، زارعی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال