توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مسموم کننده های بدن،بیکر،ایرانپور،س.جهادتهران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۲۸۹۶۰

تعداد صفحات :۱۵۰

بروزرسانی:۱۳۹۵

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

زراعت و تولید حبوبات،مجنون حسینی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
ایمنی شناسی مروری فراگیر ، شیمی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
خودآموز نرم افزار طراحی مهندسی CATIA V5 R7 ، احمدی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
افرون ها : شیمی سطح شناورسازی افرونی ، رحمانی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مدل سازی پدیده های انتقال و سیستم های کنترلی ، ابوالقاسمی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال