توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مبحث(5) پنجم مقررات ملی ساختمان:مصالح و فرآورده های ساختمانی،توسعه ایران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۰۱۰۱۹۲

تعداد صفحات :۲۴۳

بروزرسانی:۱۴۰۰

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مبحث(1) اول مقررات ملی ساختمان:تعاریف،توسعه ایران
ناشر:نشر توسعه ایران،تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مبحث(7) هفتم مقررات ملی ساختمان:پی و پی سازی،توسعه ایران
ناشر:نشر توسعه ایران،تهران
قیمت:۲۶۰۰۰۰ ریال
مبحث(18) هجدهم مقررات ملی ساختمان:عایق بندی و تنظیم صدا،توسعه ایران
ناشر:نشر توسعه ایران،تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
مبحث(12) دوازدهم مقررات ملی ساختمان:ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،توسعه ایران
ناشر:نشر توسعه ایران،تهران
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
مبحث(4) چهارم مقررات ملی ساختمان:الزامات عمومی ساختمان،توسعه ایران
ناشر:نشر توسعه ایران،تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال