توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

دایرة المعارف کاردانی به کارشناسی صنایع شیمیایی 5000 ، ج2 ، جوینی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۲۸۴۵۹۲

تعداد صفحات :۲۲۵

بروزرسانی:۱۳۹۹

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کنکور کاردانی پیوسته نقشه برداری ، طلوعی
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
جامع ترین کتاب کنکور کاردانی پیوسته گرافیک ، مشتاق
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی معماری ، عبدالحسینی
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
سوالات طلایی کنکور کاردانی پیوسته ساختمان ، فرج پور،کارآفرینان
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
کنکور کاردانی صنایع غذایی ، نوروزانی
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال