توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

آزمون های کارشناسی ارشد آمار و ریاضی ، حبیبی،جهاد تهران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۷۲۹۳۵۷

تعداد صفحات :۳۹۶

بروزرسانی:۱۳۸۹

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مکاتبات ‏بازرگانی‏ و صنعتی ‏، بهرام جم ، جهادتهران
ناشر:جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
رستنی های مراتع شور و قلیای استان گلستان ، حسینی
ناشر:جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
زبان تخصصی علوم اجتماعی ج1،بابایی،جمشیدیها،جهادتهران
ناشر:جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۶۵۰۰۰۰ ریال
آفت ها و بیماریهای مهم پسته در ایران و مدیریت تلفیقی آنها،سمیع،جهاتهران
ناشر:جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
الفبای مدیریت،تقوی،جهادتهران
ناشر:جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال