توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نصراصفهانی،جهاد اصفهان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۰۵۱۲۳۰

تعداد صفحات :۱۸۴

بروزرسانی:۱۳۹۱

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

تحلیل‏ داده‏های‏ جدولبندی‏ متقاطع‏ (جداول توافقی) ، خردمندنیا،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
ابر رسانایی به بیان ساده ، جعفری نور
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
نظریه اقتصاد خرد،پیراسته،جهاد اصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مدیریت رفتار گروهی ، نصراصفهانی،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مقدمه ای بر جامعه شناسی گروههای کوچک،ادیبی سده،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال