توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

افرون ها : شیمی سطح شناورسازی افرونی ، رحمانی،س.جهادتهران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۱۷۱۴۹۱۵

تعداد صفحات :۲۷۰

بروزرسانی:۱۳۸۵

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

راهکارهای افزایش بهره وری انرژی در صنعت ، راجان ، حقیقی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مدل تعالی مدیریت پروژه ، باقری،س.جهاد تهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
تحلیل و طراحی فضای شهری،نقی زاده،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
میکروبیولوژی عمومی و آزمایشگاهی مواد غذایی،اهری،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال
ریاضیات مهندسی با استفاده از نرم افزار مطلب ، خیامی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال