توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

حقوق کیفری مالی : جرایم مالی علیه دولت ، منتی نژاد

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۴۱۱۸۳۴۰

تعداد صفحات :۴۳۱

بروزرسانی:۱۴۰۰

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مجموعه محشای حقوقی،قانونی و مالی قانون محاسبات عمومی،منتی نژاد
ناشر:دیوان محاسبات کشور ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
فرهنگ اصطلاحات و عناوین مالی - محاسباتی ، عبدالمالکی
ناشر:دیوان محاسبات کشور ، تهران
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال
از خود بیگانگی مثبت و قابلیت بکارگیری آن در مدیریت اسلامی ، بروجردی
ناشر:دیوان محاسبات کشور ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
محشای‏ قانون‏ محاسبات‏ عمومی‏،منتی‏نژاد،دیوان محاسبات
ناشر:دیوان محاسبات کشور ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
رهنمودهای اجرای استانداردهای حسابرسی عملکرد،فاوچی،دیوان محاسبات
ناشر:دیوان محاسبات کشور ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال