توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

1000 پرسش چهارگزینه ای در آفات،کاری

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۴۳۸۷۶۹۴

تعداد صفحات :۳۱۶

بروزرسانی:۱۳۹۹

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

ترک خوردگی سازه های بتنی،احمدی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
گام هایی به سوی گردشگری پایدار،خوش رفتار،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
درآمدی بر نقش و عملکرد اقتصادی شهرها،میره ای،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
میکروبیولوژی عمومی و آزمایشگاهی مواد غذایی،اهری،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال
راهنمای تغذیه گیاهی ج1،آلن وی.بارکر،بهرامی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال