توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

فیتوپاتولوژی و بیماری های مهم گیاهی ایران ، بهداد،یادبوداصفهان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۳۱۸۱۴۳۱

تعداد صفحات :۷۹۸

بروزرسانی:۱۳۸۸

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۹۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۹۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

حشره شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران ، بهداد،اصفهان
ناشر:یادبود(دکتر بهداد)،اصفهان
قیمت:۱۹۰۰۰۰ ریال