توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

زراعت و تولید حبوبات،مجنون حسینی،س.جهادتهران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۷۲۹۵۲۴

تعداد صفحات :۲۹۴

بروزرسانی:۱۳۹۳

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

جغرافیای اجتماعی شهرها ، اکولوژی اجتماعی شهر ، شکوئی،س.جهاد.تهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مدیریت پایداری اراضی ، زارعی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،ملکی،س.جهاد تهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۵۵۰۰۰۰ ریال
اصول و روش های تولید بذر پیش پایه سیب زمینی ، اصغری،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
فن آوری تولید و تجهیزات تولید تخته خرده چوب ، ناظریان،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال