توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق: دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۴۷۸۵-۰

تعداد صفحات :۹۴۲

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۱۰۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

شالوده بوم‌شناسی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
دیوان نظامی گنجوی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
حقوق جزای اختصاصی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ ریال
تحلیل فضاهای شهری: در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
شبکه ارتباطی در طراحی شهری
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۳۲۰۰۰۰ ریال