توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

فرهنگ اقوام ایران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۷۰-۱۱-۰

تعداد صفحات :۱۸۰

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

روش تحقیق در مطالعات محیطی
ناشر:ساکو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
بایسته‌های حقوق فرهنگی و رسانه
ناشر:ساکو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
جامعه‌شناسی (با تکیه بر فرهنگ جامعه ایران)
ناشر:ساکو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مبانی روابط عمومی
ناشر:ساکو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مدیریت سازمان‌ها و مراکز فرهنگی
ناشر:ساکو
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال