توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۵۹-۰-۵

تعداد صفحات :۸۶۶

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۴۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کاربرد آمار و نرم‌افزار SPSS در تحلیل داده‌ها
ناشر:لویه
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
اصول نظری جامعه شناسی دوره
ناشر:
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
سرمایه اجتماعی در شاهنامه فردوسی
ناشر:لویه
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ ریال
جامعه‌شناسی سیاسی
ناشر:لویه
قیمت:۹۰۰۰۰۰ ریال
جامعه‌شناسی سیاسی
ناشر:لویه
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ ریال