توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

فرهنگ و زبان فنی تصویری شیمی و مهندسی شیمی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۷-۳۱-۰

تعداد صفحات :۲۴۶

بروزرسانی:۱۳۹۹

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال