تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
A study of Islamic texts in English translation (I)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Salar Manafi Anari
قیمت:۴۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۹۰۰۰
A study of Islamic texts in English translation (I)
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: سالار منافی‌اناری
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
A study of Islamic texts in English translation (II)
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: سالار منافی‌اناری
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰
A study of Islamic texts in English translation (II)
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: سالار منافی‌اناری
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰