تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
A general English course for university students
ناشر:رهنمای اندیشمند
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه غلامی - نویسنده: علی عمرانی‌طالقانی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
A general English course for university students
ناشر:جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
پدیدآور: - نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
A General English course for university students، کشاورز،جهادخوارزمی
ناشر:جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد پرکار - نویسنده: محمد حسین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
A multi-skill general English coursebook for university students
ناشر:تحسین ما
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی کاظمی؛محمدصادق
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
Brush up your English: a general English course for university students
ناشر:خورشید آفرین
پدیدآور: - نویسنده: Majid Ghorbani - نویسنده: Ebrahim Ajami
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
English station: a general English course for university students
ناشر:رهنما
پدیدآور: - نویسنده: سیدفواد ابراهیمی؛مکی
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
Focus on academic words in English (A textbook for the first general English course of university students)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Sasan Baleghizadeh
قیمت:۱۸۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۲۰۰۰
Let's read: a general English course for university students
ناشر:رهنما
پدیدآور: - نویسنده: سیدرحیم موسوی‌نیا - نویسنده: اسماعیل حسینی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰