تعداد يافت شده (۱۱۸) صفحه ۱ از ۱۰
BigData, NoSQL آموزش کاربردی و عملی پایگاه داده Apache Cassandra ...
ناشر:دیباگران ‌تهران
پدیدآور: - نویسنده: سیدحسین رجاء
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آزمایشگاه پایگاه داده
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ابوذر،بیات
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
آزمایشگاه پایگاه داده
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مهرداد سلامی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012 ، عباس نژاد،فن آوری نوین
ناشر:فن آوری نوین ، بابل
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه عبدی - نویسنده: رمضان عباس
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آزمایشگاه پایگاه داده‌ها (رشته مهندسی کامپیوتر)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: احمد فراهی؛جعفر
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آموزش SQL SERVER 2019: با نگاهی بر مفاهیم مدیریت پایگاه داده (همراه با تمرینهای کاربردی)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عطاءاله یزدانی
قیمت:۱۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰۰
آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت پنجم: پایگاه داده‌ها
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: برندن مانلی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آموزش پایگاه داده اوراکل 11g
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عفت مقیمی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آموزش کاربردی پایگاه داده ی نارابطه ای MongoDB،بانکر،مرسلی،پندارپارس
ناشر:پندارپارس ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کیل بانکر - نویسنده: پیتر باکوم
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
اصول طراحی پایگاه داده ها ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
ناشر:فن آوری نوین ، بابل
پدیدآور: - نویسنده: رمضان عباس - نویسنده: علیرضا عظیمی
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
اصول طراحی پایگاه داده ها ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: رمضان عباس نژادورزی علیرضا عظیمی
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
اصول طراحی پایگاه داده ها ، کاظمی
ناشر:مولف
پدیدآور: - نویسنده: الهام میرزا - نویسنده: اعطم امین
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰