تعداد يافت شده (۴۰) صفحه ۱ از ۳
آسیب‌شناسی روانی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: جیمز باچر - نویسنده: سوزان مینکا
قیمت:۵۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی: براساس DSM-5
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: دیوید روزنهان - نویسنده: مارتین.ای.پی سلیگمن
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی: دیدگاه‌های بالینی درباره اختلالهای روانی براساس DSM-5
ناشر:نشر روان
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد هالجین - نویسنده: سوزان‌کراس ویتبورن
قیمت:۶۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی: دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی براساس DSM-IV-TR
ناشر:نشر روان
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد هالجین - نویسنده: سوزان‌کراس ویتبورن
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
انگیزش و هیجان
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: جان‌مارشال ریو - مترجم: یحیی سیدمحمدی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
بهداشت روانی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: اسپنسرای. راتوس - نویسنده: جفری‌اس نوید
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
درآمدی بر تاریخ روان‌شناسی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: بی.آر. هرگنهان - مترجم: یحیی سیدمحمدی
قیمت:۱۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
ناشر:روان
پدیدآور: - نویسنده: انجمن روان‌پزشکی آمریکا - مترجم: یحیی سیدمحمدی
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰
روان شناسی سلامت
ناشر:روان
پدیدآور: - نویسنده: شلی‌ای. تیلور - مترجم: یحیی سیدمحمدی
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
روان‌شناسی اجتماعی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: تامس‌ای. هاینزن - نویسنده: ویند گودفرند
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
روان‌شناسی بالینی: دیدگاه جهانی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: استفان‌جی. هافمن - مترجم: یحیی سیدمحمدی
قیمت:۶۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۰۰۰۰
روان‌شناسی تربیتی: نظریه و کاربست
ناشر:نشر روان
پدیدآور: - نویسنده: رابرت‌ای. اسلاوین - مترجم: یحیی سیدمحمدی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰