تعداد يافت شده (۱۹) صفحه ۱ از ۲
اصول صنایع شیمیایی ، نوری،جهاد ارومیه
ناشر:جهاددانشگاهی ، ارومیه
پدیدآور: - نویسنده: سیروس‏ نوری‏
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول طراحی و نقشه خوانی در صنایع شیمیایی ، کریمی ، د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
پدیدآور: - نویسنده: افضل کریمی - نویسنده: محیا نژادفرد
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
انفجار و تجهیزات ضد انفجار (ابزار دقیق در مناطق خطرناک) ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، صنایع شیمیایی، داروسازی، مهمات‌سازی، فلزات و سایر صنایع
ناشر:آوای قلم
پدیدآور: - نویسنده: محسن نصراصفهانی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
بازدهی و پایداری در انرژی و صنایع شیمیایی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: کریشنان سانکارانارایانان؛هدزر - مترجم: محمدرضا واعظی‌جزه
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها در صنایع شیمیایی،هاشم آبادی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسن هاشم
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
حفاظت از صنایع شیمیایی و مواد خطرناک
ناشر:دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پدیدآور: - ویراستار: امین پژوهش‌جهرمی - تدوین: حبیب‌اله سهامی
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
دایرة المعارف کاردانی به کارشناسی صنایع شیمیایی 5000 ، ج2 ، جوینی
ناشر:کارآفرینان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی‏
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
دایرة المعارف کاردانی به کارشناسی صنایع شیمیایی5000 ، ج1 ، جوینی
ناشر:کارآفرینان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی‏
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
روش های تجزیه و کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های صنایع شیمیایی ج 2 ، ادریسی
ناشر:دانش پویان جوان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد ادریسی - نویسنده: علیرضا میرحبیبی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
روش های تجزیه و کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های صنایع شیمیایی ج 2 ، ادریسی
ناشر:دانش پویان جوان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد ادریسی - نویسنده: علیرضا میرحبیبی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
سه هزار و شصت روش ساخت مواد نانو و فرآورده های صنایع شیمیایی،ادریسی،جهادامیرکبیر
ناشر:جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد ادریسی
قیمت:۲۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰۰
شیمی صنعتی (صنایع فرایندهای شیمیایی شریو )
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: جورج تی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰