تعداد يافت شده (۲۲۴) صفحه ۱ از ۱۹
آزمایشگاه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: طیبه پرتوی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی
ناشر:دانشگاه شهید چمران
پدیدآور: - نویسنده: دکترفریبا حیدری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی (1) (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: طیبه پرتوی
قیمت:۲۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: طیبه پرتوی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی 2 (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: طیبه پرتوی
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی با رویکرد صنعتی،زاهدی،جهادتهران
ناشر:جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: پیام زاهدی - نویسنده: ایرج رضاییان
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی،حاجی بیگی،جهادخوارزمی
ناشر:جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محسن حاجی - نویسنده: میثم شعبانیان
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
ارشد شیمی آلی،ویراست 3، نادری سهی ، کتابخانه فرهنگ
ناشر:کتابخانه فرهنگ،تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا نادری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
از مفاهیم پایه تاپیشرفته در شیمی آلی
ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
پدیدآور: - نویسنده: دکتر میثم
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
استریوشیمی و مکانیسم واکنشهای آلی
ناشر:نوپردازان
پدیدآور: - نویسنده: پ.س کالسی - مترجم: حجت‌اله حسن‌لاریجانی؛فاروق
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اصل اسیدها و بازهای سخت و نرم در شیمی آلی،فرهی،آونداندیشه شیراز
ناشر:آوند اندیشه ، شیراز
پدیدآور: - نویسنده: تسه - نویسنده: لوک هو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول شیمی آلی فلزی
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: پاول ؛داود
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰