تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
‏?بوم‌شناسی روستایی: شناسه فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان خلیل‌آباد
ناشر:کشمر
پدیدآور: - نویسنده: علی رشیدی - نویسنده: حسین ابراهیم‌زاده
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
شناسه حقوق: دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،جنگل
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی دانش‌پژوه
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
شناسه شناسی فرهنگی مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری،نجومیان،سخن
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
کاربردهای رادیوشناسه در سیستم های اطلاعات مدیریت
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسن میرزایی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مهندسی فن‌آوری سیستم‌های رادیو شناسه
ناشر:مهرگان قلم
پدیدآور: - نویسنده: ناصر مدیری - نویسنده: محمد شیرافکن
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰