تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق: دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: علی‌پاشا صالح
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰