تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
الزامات امنیتی نرم‌افزار، پایگاه داده و زیرساخت هوشمندی علم و فناوری
ناشر:دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، مرکز انتشارات راهبردی
پدیدآور: - ویراستار: مهدی یوسفی - نویسنده: یاسر حسن‌پور
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
برنامه‌ریزی، مسکن و زیرساخت برای روستاهای هوشمند
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: همانتاکومار دولویی - نویسنده: ری گرین
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰۰
سامانه آنلاین بررسی زیرساخت‌های جاده‌ای
ناشر:هوشمند تدبیر،موسسه پارسا مبتکر گام اول
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی کاشانی؛سیدمهدی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
شبکه های هوشمند:زیرساخت ها و ارتباطات،اینی وسکی،احمدی آهنگر،علوم رایانه
ناشر:علوم‏ رایانه‏ ، بابل
پدیدآور: - نویسنده: کریستوف اینی - مترجم: رویا احمدی
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰