تعداد يافت شده (۲۳۴) صفحه ۱ از ۲۰
101 تمرین زمینی برای تربیت اسب و آموزش سوارکار ، واعظی
ناشر:مرزدانش ، تهران
پدیدآور: - مترجم: فهیمه واعظی - نویسنده: چری هیل
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آب زیرزمینی: ارزیابی، توسعه، آلودگی، تغذیه، مدل‌سازی و مدیریت منابع
ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
پدیدآور: - نویسنده: م. تانگاراجان - مترجم: صفر معروفی؛حسین
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
آب های زیرزمینی ، قبادی،د.بوعلی همدان
ناشر:دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین قبادی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
آب های زیرزمینی،تیزرو،د.رازی کرمانشاه
ناشر:دانشگاه رازی ، کرمانشاه
پدیدآور: - نویسنده: عبدالله طاهری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آب‌های زیرزمینی
ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پدیدآور:
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
آب‌های زیرزمینی در راهسازی قابل استفاده برای گروه‌های: عمران، معدن، ژئوفیزیک، بستر ساختاری، محیط زیست، آب، کشاورزی
ناشر:آریا نقش
پدیدآور: - نویسنده: رضا نوروزی
قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰
آبهای زیرزمینی (مهندسی و استخراج )،موسوی،افشار، ترجمان خرد
ناشر:ترجمان خرد ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: محمد موسوی - نویسنده: سلمه افشار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آسمانی و زمینی: نگاهی به خوشنویسی ایرانی از گذشته تا امروز، گفت‌وگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد
ناشر:دید
پدیدآور: - نویسنده: آیدین آغداشلو
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
آسمانی و زمینی، نگاهی به خوشنویسی ایرانی از گذشته تا امروز: آیدین آغداشلو در گفتگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد
ناشر:فرهنگستان هنر،دانشگاه شهید باهنر کرمان،فرزان روز
پدیدآور:
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آشوب زمینی
ناشر:دانشیاران ایران
پدیدآور: - نویسنده: طیبه منصورعلوی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
آفات ، بیماری ها ، نماتدها و علف های هرز سیب زمینی و مدیریت تلفیقی آنها ، رنجی
ناشر:جهاددانشگاهی ، ارومیه
پدیدآور: - نویسنده: حسین رنجی - نویسنده: معصومه ضیائی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آکریلامید در محصولات سرخ شده سیب‌زمینی
ناشر:ایده ماندگار
پدیدآور: - نویسنده: درین بختیاری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰