تعداد يافت شده (۱۴۹) صفحه ۱ از ۱۲
2000 تست آزمون ارشد روانشناسی از تولد تا مرگ، درودی
ناشر:زهره وند
پدیدآور: - نویسنده: درودی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ENLISH PSYCHOKOLOGY ارشد روانشناسی ، علم گستر
ناشر:نگین ایران ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: مانا چم
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آدم سازی در روانشناسی خانواده
ناشر:رشد
پدیدآور: - نویسنده: دکتر بهروز
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد
ناشر:شرکت چاپ و نشر بین‌الملل
پدیدآور: - نویسنده: ناصر باهنر
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد
ناشر:شرکت چاپ و نشر بین‌الملل
پدیدآور: - نویسنده: ناصر باهنر
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ارزیابی عملکرد، گزینش و استخدام در روانشناسی صنعتی (مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد)
ناشر:مهرپویا مهراس
پدیدآور:
قیمت:۱۰۷۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۷۰۰۰
ارشد روانشناسی ‏، جلد4 ، پردازش‏
ناشر:پردازش ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: آذر نادی - نویسنده: بهرام محمودی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارشد روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش وهیجان،پیری،پوران
ناشر:پوران پژوهش ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی پیری
قیمت:۷۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۴۰۰۰۰
ارشد روانشناسی فیزیولوژیک،پیری، کتابخانه فرهنگ
ناشر:کتابخانه فرهنگ،تهران
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی پیری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارشد روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی،فرجی، پوران
ناشر:پوران پژوهش ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: نصرالله فرجی
قیمت:۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۰۰۰۰
ارشد مفاهیم اساسی در روانشناسی تربیتی ارشد ،محمدی، کتابخانه فرهنگ
ناشر:کتابخانه فرهنگ،تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا محمدی - نویسنده: سمیرا کریمی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
ارشد و دکتری روان‏شناسی‏بالینی از 75- 93‏، مولفین ، کتابخانه ‏فرهنگ
ناشر:کتابخانه فرهنگ،تهران
پدیدآور: - نویسنده: مولفین‏
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰