تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
رهبری و مدیریت در قرن بیست و یکم ، شیروانی
ناشر:پویش اندیشه ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا شیروانی - نویسنده: محمداسماعیل انصاری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰