تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
راهنمای آزمون فیزیولوژی ورزش و فعالیت ورزشی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: ادوارد.ام وینتر - نویسنده: آندرو.ام جونز
قیمت:۳۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۵۰۰۰
راهنمای آزمون‌های فیزیولوژی ورزشی: راهنمای انجمن علوم ورزشی وفعالیت‌های ورزشی بریتانیا
ناشر:دانشگاه مازندران
پدیدآور: - نویسنده: ادوارد.ام وینتر؛آندرو.ام - مترجم: رزیتا فتحی؛محمد
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰