تعداد يافت شده (۱۱) صفحه ۱ از ۱
انیمیشن عروسکی (آرماتورسازی، حجم‌پردازی، فیلمسازی)
ناشر:دانشگاه هنر
پدیدآور: - نویسنده: تام بریتون - مترجم: شیوا (لیلا) حسین‌پور
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
بسته آموزش هنری حجم سازی آسان برای کودکان 1 (حیوان های مزرعه)
ناشر:دیبایه
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بسته آموزش هنری حجم سازی آسان برای کودکان 3 (جانوران دریایی)
ناشر:دیبایه
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بسته آموزش هنری حجم سازی آسان برای کودکان 4 (پرندگان رنگارنگ)
ناشر:دیبایه
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بسته آموزش هنری حجم سازی آسان برای کودکان 5 (حشرات)
ناشر:دیبایه
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بسته آموزش هنری حجم سازی آسان برای کودکان 6 (صیفی ها)
ناشر:دیبایه
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بهینه‌سازی حجم بدنه سد خاکی با روش الگوریتم چند منظوره
ناشر:سنجش و دانش
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه سپه‌وند
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
حجم سازی برای کودکان(5)حشرات(تاب) #
ناشر:تاب
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
حجم سازی برای کودکان(6)صیفی‌ها(تاب) #
ناشر:تاب
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
حیوان های جنگل (بسته آموزش هنری حجم سازی آسان برای کودکان 2)
ناشر:دیبایه
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
هنرهای دستی نصف جهان 5: آموزش انواع هنر حجم‌سازی، آموزش خمیر، آینه کنسول...
ناشر:بین‌المللی حافظ
پدیدآور: - نویسنده: پروین محمدی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰