تعداد يافت شده (۲۳) صفحه ۱ از ۲
اطفال: بیماری‌های تنفسی (ریه): خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اطفال با پاسخ تشریحی Nelson 2016...
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: نازنین فرح‌بخش
قیمت:۱۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۶۰۰۰۰
اکسیژن‌تراپی در بیماری‌های تنفسی "با تکیه بر نکات کاربردی در بیماران حاد تنفسی"
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: زهرا،سلاجقه
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
بیماری‌های تنفسی و عقب‌ماندگی ذهنی (مرجع دانشگاهی)
ناشر:مهرپویا مهراس
پدیدآور:
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بیماری‌های تنفسی ویروسی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: فریبا،گودرزی‌فر
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بیماریهای تنفسی دام های بزرگ،سلطان نژاد،پریورتبریز
ناشر:پریور ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: سعید سلطان - نویسنده: احسان مرآت
قیمت:۱۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰
بیهوشی: بیماری‌های تنفسی و قلبی - عروقی 1: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اطفال با پاسخ تشریحی Nelson 2016 کتاب آمادگی ارتقاء و
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - زیرنظر: سامان اسدی - مترجم: بهار نوری
قیمت:۱۰۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۹۰۰۰۰
بیهوشی: بیماری‌های تنفسی و قلبی - عروقی 1: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد بیهوشی با پاسخ تشریحی
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - زیرنظر: سامان اسدی - مترجم: بهار نوری
قیمت:۱۰۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۲۰۰۰۰
بیهوشی: بیماری‌های تنفسی و قلبی - عروقی 2: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اطفال با پاسخ تشریحی Nelson 2016 کتاب آمادگی ارتقاء و
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - زیرنظر: سامان اسدی - مترجم: بهار نوری
قیمت:۵۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۰۰۰۰
بیهوشی: بیماری‌های تنفسی و قلبی - عروقی 2: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد بیهوشی با پاسخ تشریحی
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - زیرنظر: سامان اسدی - مترجم: بهار نوری
قیمت:۱۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۸۰۰۰۰
دارودرمانی بیماری‌های تنفسی
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی - نویسنده: امید آرسته
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
دارودرمانی بیماری‌های تنفسی
ناشر:کتاب ارجمند،ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی؛امید
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
دارودرمانی مبتنی بر شواهد (EBP): بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های چشم، گوش و حلق و بینی، دانستنی‌های ...
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: فانک فهیمی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰