تعداد يافت شده (۱۵۹۸۴) صفحه ۱ از ۱۳۳۲
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مهبد ایرانی - مترجم: 1398/02/31
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
"بازگشت از نیمه راه" جریان‌شناسی مخالفت‌ها با نظام و رهبری جمهوری اسلامی ایران" مروری بر اسناد، اسرار و ناگفته‌های جاماندگان قافله انقلاب
ناشر:محمدعلی الفت‌پور
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی الفت‌پور - ویراستار: مرجان صومی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
"تئوری مدیریت روحیه" و جایگاه آن در مدیریت دولتی و نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
ناشر:فرهوش
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی هاشمی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
"سمتاج": تحلیل ساز و کار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران و جهان: روش‌های مبارزه با تروریسم، پولشویی و فساد مالی - اداری
ناشر:سبحان
پدیدآور: - نویسنده: پرویز توکلی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
"کار" و "فراغت" ایرانیان
ناشر:کتاب آمه
پدیدآور: - نویسنده: حسن قاضی‌مرادی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
"موسیقی ایرانی" شناسی
ناشر:هنر موسیقی
پدیدآور: - ویراستار: آرزو انواری - نویسنده: خسرو جعفرزاده
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
"هزار نکته، هزار سوال" تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (موضوعی)
ناشر:حقوق‌یار
پدیدآور: - نویسنده: سیدداود آقائی - نویسنده: الهام رسولی‌ثانی‌آبادی
قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰۰
# 10مرد رشید (ایران در زمان هخامنشیان)،(8 جلدی)
ناشر:دبیر
پدیدآور: - نویسنده: شاپور آرین
قیمت:۶۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰۰
#خسرو آواز ایران (2جلدی)
ناشر:ماهریس
پدیدآور: - نویسنده: مسعود زرگر
قیمت:۸۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰۰
#هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی (داستان های معاصر فارسی 1)،(3جلدی)
ناشر:کتاب خورشید
پدیدآور: - نویسنده: حسن میرعابدینی
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰
(0227) راهنمای زبانهای باستانی ایران (جلد دوم:دستور و واژه نامه)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر محسن
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
(0440) مغولان و حکومت ایلخانی در ایران
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر شیرین
قیمت:۲۰۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۴۰۰۰۰