تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
اصول و مبانی مدیریت بحران
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
پدیدآور: - نویسنده: کتایون جهانگیری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول و مبانی مدیریت بحران
ناشر:رویان پژوه
پدیدآور: - نویسنده: وحید حسینی‌جناب؛رضا
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اصول و مبانی مدیریت بحران در صنایع
ناشر:سهادانش
پدیدآور: - نویسنده: توکلی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰