تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنا ندارد
ناشر:آریانا قلم
پدیدآور: - نویسنده: دبلیو. چان کیم - نویسنده: رنه مابورنیا
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنا ندارد
ناشر:آریانا قلم
پدیدآور: - مترجم: علیرضا پورممتاز - نویسنده: رنه موبورنی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنا ندارد
ناشر:آریانا قلم
پدیدآور: - مترجم: علیرضا پورممتاز - نویسنده: دبلیو.چان کیم؛رنه
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰